Imatges, textos i vídeos

Les imatges, textos i vídeos publicats en aquesta web són propietat de les entitats que formen part de la Coordinadora Síndrome de Down Catalunya. No està permès el seu ús o reproducció sense el consentiment previ de l’entitat. En cas de voler utilitzar imatges, textos o vídeos per al seu ús en mitjans de comunicació o altres, contacti amb info@sindromedown.cat.

El web

Aquest web és propietat de la Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya, amb adreça al c/ Pere Vergés 1, despatx 8-7 – Barcelona, i CIF G-25552951. La direcció de contacte per correu electrònic és info@sindromedown.cat.

La Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya recull les dades personals dels usuaris i usuàries que es registrin a la web a través de correu electrònic o xarxes socials. En cap cas es cediran aquestes dades a tercers i només s’empraran dins dels fins informatius del web. Les dades provinents de Facebook i Twitter queden subjectes a les seves respectives polítiques de privacitat. La informació bancària relacionada amb les donacions i pagament electrònic és gestionada a través de la passarel · la de pagament de Paypal i està subjecta a la seva pròpia normativa de seguretat.

Els usuaris i usuàries tenen dret a modificar o suprimir les seves dades de caràcter personal. Per fer-ho han d’enviar un correu electrònic degudament identificat a info@sindromedown.cat. Per a més informació, podeu consultar la llei espanyola de Protecció de dades.