Estatuts de Down Catalunya

Aprovats per assemblea extraordinària el 10 de juny de 2017

Reglament de Règim Intern

Aprovat per assemblea extraordinària el 10 de juny de 2017

Respongueu