Des de la filosofia de la Coordinadora Down Catalunya, s’entén l’atenció primerenca com l’atenció global que s’ofereix tant, al nen/a amb Síndrome de Down com a la seva família durant els primers anys de vida.

Les diferents entitats que formen part de la Coordinadora Down Catalunya desenvolupen programes que consisteixen en un tractament educatiu, a més d’una intervenció social i sanitària. L’objectiu és enriquir el medi on es desenvolupa el nen i la nena, fomentant les interaccions amb les persones que l’envolten i ajudar als pares i familiars oferint el recolzament necessari en aquests primers moments.

pisinaA través del treball amb les famílies, se les informa i assessora en tots aquells aspectes que sigui possible, d’acord amb el principi de normalització de les persones amb síndrome de Down.

Les famílies requereixen per a això suport i assistència en els moments clau del seu cicle vital. És important que les famílies i els professionals actuïn de forma coordinada, per a que les accions que es realitzin en ambdós àmbits estiguin consensuades i es reforcin mútuament.


En aquest sentit, la Coordinadora Down Catalunya s’encarrega de:

nen-disfraçat

  1. Donar suport i informació a noves famílies, tant a través del telèfon com d’Internet.
  2. Crear xarxes i estructures de suport entre les entitats i els hospitals, i entre les entitats i els CDIAP oferint material per millorar la formació i informació dels professionals que intervenen en la comunicació del diagnòstic.
  3. L’elaboració i defensa d’un Manifest per la defensa de l’escola Inclusiva amb altres entitats de l’àmbit de la discapacitat i l’educació.
  4. La creació d’una comissió de treball formada per les entitats signants del Manifest.
  5. L‘organització d’un debat sobre l’escola inclusiva, aprofitant la campanya electoral.
  6. L’establiment d’un protocol per recollir les incidències i la retallada de recursos a qualsevol alumne amb discapacitat.