Publicat en març 9, 2018 en Acreditacions, Institucions, Pla estratègic

 

Down Catalunya acaba d’obtenir el segell de la Fundación Lealtad. Aquest segell és un distintiu que identifica les ONG que compleixen els 9 principis de transparència i bones pràctiques. És fruit d’un anàlisi rigorós que la Fundación Lealtad fa de les entitats que acredita, amb l’objectiu de reforçar la confiança dels donants i contribuir a que la seva donació sigui eficaç.

Quins són els 9 principis de transparència?

  • Funcionament i regulació de l’òrgan de govern
  • Claredat i publicitat de la finalitat social
  • Planificació i seguiment de l’activitat
  • Comunicació i imatge fidel de la informació
  • Transparència en el finançament
  • Pluralitat en el finançament
  • Control en l’ús de fons
  • Presentació de comptes anuals i compliment de les obligacions legals
  • Promoció del voluntariat

Down Catalunya compleix amb tots els indicadors que regulen cadascun d’aquests principis, i amb la consecució d’aquest segell dóna un nou pas endavant i és reconeguda davant d’eventuals donants particulars i institucionals com una entitat fiable i solvent en matèria de transparència i bones pràctiques.

“Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya va solicitar de forma voluntària l’acreditació, procés que ha conclòs amb la concessió del Segell ONG Acreditada tras analitzar-se 43 indicadors per verificar que compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques de gestió”, explica Ana Benavides, directora general de la Fundación Lealtad.

Benavides recorda que “per realitzar una donació eficaç és fonamental que el donant s’informi abans i després de col·laborar per comprovar el treball de la ONG i l’impacte de la seva donació. El Segell de la Fundació Lealtad, basat en una avaluació independent, ofereix i facilita aquesta tasca als donants”.

Arran de l’aprovació de la Llei 19/2014 (de transparència, accés a la informació pública i bon govern), que va entrar en vigor el juliol de 2015, les entitats relacionades amb l’Administració pública a través del finançament han de complir amb una sèrie d’obligacions en matèria de transparència. En concret,la llei obliga aquelles entitats que reben ajuts o subvencions per més de 5.000€ anuals i que obtenen almenys el 40% dels seus ingressos anuals a través de subvencions o ajuts públics.

182 ONG acreditades, de les quals 20 a Catalunya

La Fundación Lealtad és una institució sense ànim de lucre que té com a missió fomentar la confiança de la societat en les ONG per aconseguir un increment de les donacions, així com de qualsevol altre tipus de col·laboració. Va ser la primera entitat a desenvolupar una metodologia d’anàlisi de la transparència i les bones pràctiques de gestió de les ONG espanyoles. Una tasca que realitza des de la seva constitució el 2001, basada en els seus valors d’independència, transparència, solidaritat i rigor.

En els seus més de quinze anys d’activitat, la Fundación Lealtad ha elaborat més de 1.500 anàlisis d’ONG i ha creat un servei d’informació pública que s’ha convertit en un referent per als donants. Fins el moment ha acreditat 182 ONG, de les quals 20 tenen seu a Catalunya. La seva experiència ha inspirat altres iniciatives a Espanya i a Llatinoamèrica per impulsar la transparència de les ONG.

Respongueu