Avís Legal
En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari.

I. Informació general
Per donar compliment a l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació, s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:
Denominació: Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya
Adreça: C/Pere Vergés 1, despatx 7-8
Contacte: info@sindromedown.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre Nacional d’Associacions amb el número ES/0337/2004
C.I.F.: G25552951
Telèfon: (+34) 93 278 08 11

II.Condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web

L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella.L’Usuari es compromet a la correcta utilització de la web i utilitats que se li proporcionin conforme a la llei, el present Avís Legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu de la web, i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de la COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA i les seves entitats sòcies o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta.A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del Grup, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments o programari.

III. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny de la web i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a la COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit la COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA.

IV. Exclusió de responsabilitat

Les pàgines de sindromedown.cat proporciona enllaços a altres continguts que són propietat de tercers, amb l’únic objecte de proporcionar a l’USUARI la possibilitat de completar la informació a través dels mateixos. La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’USUARI per l’accés a aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu.

V. Ús de cookies

La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA podrà utilitzar cookies per facilitar la navegació a la seva pàgina web i conèixer les preferències de l’usuari permetent el seu reconeixement. No obstant això, l’usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep.

VI. Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Última actualització: 24 de juliol de 2018

 

Política de Privadesa

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES-RGPD:
En la COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA ens comprometem a assegurar que les seves dades de caràcter personal es troben protegits i no s’utilitzen de forma indeguda. En facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.
La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades -Reglamento (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD-) i té l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

I. Responsable del tractament de les seves dades personals
COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA
C.I.F.: G25552951
Adreça: C/Pere Vergés 1, despatx 7-8
Correu electrònic: info@sindromedown.cat

II. Finalitats principals del tractament de les seves dades personals

Dades de fundacions
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès de la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN la seva publicació en el Directori de les Fundacions Espanyoles i el seu tractament per a estudis desenvolupats per la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN.
Dades de subscriptors
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació, així com per informar als subscriptors de les activitats, serveis i campanyes de l’associació, enviar-los informació periòdica de l’activitat de la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN, invitacions a esdeveniments i conferències i de l’impacte del nostre treball.
Dades de contacte
Tractem les seves dades recollides a través del formulari de contacte per a la gestió de les seves consultes dirigides a l’Assessoria, Documentació, Formació, Publicacions i Representació.
Dades de donants
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès de la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN.
Dades de ponents i col·laboradors
Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar informació sobre els serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès de la COORDINADORA CATALANA SÍNDROME DE DOWN.
Dades de cookies
Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web amb la finalitat de reconèixer als usuaris per poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. No obstant això, referent a això l’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador.
A més, la informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret ni identificat.

III. Com recaptem les seves dades personals

-Informació que vostè ens facilita
Recaptem les dades personals que vostè ens facilita a través de la nostra web, mitjançant formularis o camps a completar, inscripció en la nostra newsletter o a través del correu electrònic.
Al moment de recollida se li informarà de la nostra Política de protecció de dades.
-Informació que recaptem de les seves visites a la nostra web
Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten nostra web, ja sigui perquè vostè ens facilita aquesta informació de forma activa o es trobi simplement navegant a la nostra web. Aquesta informació es recapta a través de cookies, per a més informació consulti la Política de cookies.

IV. Terminis de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que els necessitem a fi de poder utilitzar-los segons la finalitat per la qual van ser recaptats i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d’acord amb la llei aplicable.
Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

V. Legitimació per al tractament de les seves dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades personals és:
– Per compliment de la relació amb els socis.
– Pel compliment de diferents obligacions legals.
– Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds.
– Amb el seu consentiment, per a l’enviament d’informació sobre l’associació.
– L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte o la relació existent entre les parts.

VI. Destinataris de la comunicació de dades personals

Les dades personals es comunicaran quan sigui necessari a unes altres fundacions o organitzacions per a finalitats administratives interns.
La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA comunica les dades personals a prestadors de serveis que puguin actuar com a encarregats de tractament de dades. Aquestes terceres empreses solament tenen accés a les dades personals necessàries per dur a terme el servei. Se’ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat.
La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA, amb la finalitat d’elaborar estadístiques, podrà proporcionar certa informació sobre l’usuari de forma dissociada a tercers, incloent entre aquests als seus anunciants.
VII. Dades de menors

Si l’usuari anés menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.
VIII. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals

 1.    Què drets li emparen en relació al tractament de les seves dades?
  – Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  – Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  – Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  – Dret a oposar-se al tractament.
  – Dret a la portabilitat de les dades.
  – Dret a retirar el consentiment prestat.

-Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a l’execució del contracte.
-Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
-Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals. Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-li significativament.
-Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que els hi enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

 1. Quan respondrem a la seva sol·licitud?
  Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà a l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.
 2. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?
  L’interessat té dret a retirar a qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prestat al moment de les seves subscripcions o aportació de dades.
 3. On ha de dirigir-se per a l’exercici els seus drets?
  Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA, adreça C/Pere Vergés 1, despatx 7-8, o a través de info@sindromedown.cat.
 4. Vostè té dret a reclamar?
  Quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Nacional de Control, a aquests efectes ha de dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

IX. Seguretat

La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat de que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

X. Comunicacions electròniques

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, li informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació de la nostra organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades preguem el faci de la forma a dalt indicada o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic info@sindromedown.cat.

XI. Modificacions a la present informació de protecció de dades

La COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada en el lloc web.

Última actualització: 24 de juliol de 2018

 

Política de cookies

POLÍTICA DE COOKIES:

A la web de sindromedown.cat, utilitzem cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara i precisa sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació, que és una cookies, perquè serveix, que tipus de cookies utilitzem, quina és la seva finalitat i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

Què són les cookies?

Una cookies és un petit fragment de text que els llocs web que visita envien al navegador i que permet que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com el seu idioma preferit i altres opcions, amb la finalitat de facilitar la seva propera visita i fer que el lloc li resulti més útil. Les cookies exerceixen un paper molt important i contribueixen a tenir una millor experiència de navegació per a l’usuari.

Autorització per a l’ús de cookies
De conformitat amb l’avís de cookies que apareix en el peu de pàgina del lloc web, l’usuari o visitant dels mateixos accepta que, en navegar pel mateix, consent expressament l’ús de cookies segons la descripció que es detalla a continuació, excepte en la mesura que hagi modificat la configuració del seu navegador per rebutjar la utilització de les mateixes.
Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

 • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del lloc web durant la present sessió.
 • Tancar. S’oculta l’avís a la present pàgina.
 • Modificar la seva configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de Cookies i modificar la configuració del seu navegador.

 

Tipus de cookies


Segons l’entitat que la gestiona:

-Cookies pròpies: S’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
-Cookies de tercers: S’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.
Segons el termini de temps que romanen:

-Cookies de sessió: Són cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.
-Cookies persistents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que realitzes una nova visita. Una web permanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookies deixarà de funcionar després d’aquesta data. Aquestes cookies les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.
Segons la seva finalitat:

-Cookies tècniques: Permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin.
-Cookies d’anàlisi: Ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades.
-Cookies de personalització: Són aquelles que et permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del com s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

-Cookies publicitàries: Permeten la gestió dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

-Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

 

Nombre de cookie Tipo de cookie Finalitat Caducitat
_ga

 

Cookie analítica de tercer (Google Analytics)

 

Utilitza un identificador anònim per distingir usuaris anònims i realitzar anàlisis sobre les interaccions dels usuaris en l’aplicació amb la finalitat d’optimitzar els serveis que s’ofereixen. 2 anys
_gid

 

 

Cookie analítica de tercer

(Google Analytics)

S’usa per distingir als usuaris

 

 

24 hores
_gat

 

Cookie analítica de tercer

(Google Analytics)

S’usa per limitar el percentatge de sol·licituds. Si has implementat Google Analytics mitjançant Google Tag Manager, aquesta cookie s’anomenarà _dc_gtm_<property-id>.

 

1 minuto

Per conèixer més sobre las cookies de Google Analytics pot visitar la següent pàgina: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es.

Pot desactivar les cookies de Google Analytics a través del següent enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Com pots configurar o deshabilitar les cookies?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del teu navegador d’Internet. En cas que no permetis la instal·lació de cookies en el teu navegador és possible que no puguis accedir a alguns dels serveis i que la teva experiència a la nostra web pugui resultar menys satisfactòria.

T’indiquem com fer-ho en cada navegador:

 • Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privadesa -> Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.
 • Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Historial -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador
 • Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privadesa -> Configuració de contingut. Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.
 • Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador

Actualitzem la nostra Política de Cookies?

És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i para què usem les cookies.

La Política de Cookies es va actualitzar per última vegada a data 25/07/2018.