Estatuts de Down Catalunya

Aprovats per assemblea extraordinària el 10 de juny de 2017

Reglament de Règim Intern

Aprovat per assemblea extraordinària el 10 de juny de 2017

Codi Ètic

Aprovat per assemblea el 23 de novembre de 2017

Respongueu