Missió

Donar resposta als reptes que plantegen les persones amb síndrome de Down per desenvolupar el projecte de vida que elles mateixes determinin.

grupdenens

Visió

Què fem?

Esdevenir un referent, tant en l’àmbit institucional con el social, en la defensa del compliment de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Cóm ho fem?

A través del suport eficaç a les nostres entitats federades, fomentant projectes sostenibles e innovadors d’ intervenció i formació per aquest col·lectiu i el seu entorn de suport i impulsant accions d’investigació i sensibilització de la societat.

Valors

  • COMPROMÍS amb les persones amb Síndrome de Down i les seves famílies.
  • AUTODETERMINACIÓ i AUTONOMIA de les persones amb Síndrome de Down.
  • IGUALTAT d’oportunitats.
  • EFICÀCIA mitjançant el treball en xarxa que asseguri un aprenentatge conjunt i un enriquiment mutu als professionals.

tenis